Pg. 1-4 Alternatiewe Voortplantingsmetodes van die Lietjie

Wanneer nuwe belowende lietsjie (Litchi chinensis) voortplantingsmateriaal bekom word, hetsy vanaf oorsese of plaaslike materiaal, word probleme ondervind om groot hoeveelhede bome so vinnig moontlik te vermeerder. Vir die lietsjieteelprogram van die ITSG is dit gebiedend noodsaaklik om belowende seleksies/kultivars in die bedryf te kan vestig vanaf minimum hoeveelhede voortplantingsmateriaal. Om hierdie doel te bereik, is twintig steggies van ses
kultivars vir ses maande bewortel. Die sukses van beworteling het gewissel van geen groei in die wintermaande tot 60% groei in Februarie. Aangesien swak beworteling verkry is, het die oorleefpersentasie na uitplanting gewissel tussen 0% en 68%. In die volgende proef is enting van ses kultivars op drie verskillende saailing-, asook twee verskillende luginleer-onderstamme, toegepas. Daar is van geringeleerde sowel as ongeringeleerde enthout gebruik gemaak. Uitstaande sukses van 98% met geringeleerde enthout en 83% ten opsigte van ongeringeleerde enthout is behaal. ‘n Verfynde tegniek vir die maak van mikro- en veelvuldige luginleers (meer as een per tak) is ontwikkel. Enting op die inheemse doppruim (Pappea capensis) as onderstam was onsuksesvol, maar enting was suksesvol op longaan (Euphoria Longan) toegepasl

Powered by BetterDocs