Pg. 25-26 Lietsjie Vrugkleur en Interne Gehalte/Rypheid

Vrugk/eur van Mauritius en Madras (Red McLean) lietsjies word uitgebeeld oar ‘n reeks monsterdatums. Elke monster vrugte by beide kultivars se gemiddelde vrugmassa en die verhouding fatale oplosbare vastestowwe tot die persentasie suur is bepaal.

Powered by BetterDocs