Pg. 35-37 Voorkoms en Alternatiewe Beheermetodes van Vrugtevlieë op Lietsjies i die Nelspruit Omgewing

Proewe is gedoen om te bepaal of vrugtevliegbesmetting in ‘n vroee stadium op lietsjievrugte waargeneem kan word. Metodes om vrugtevlieggetalle in boorde te moniteer is ge-evalueer asook die effektiwiteit van lokmiddelbespuitings.
Daar is gevind dat die Natalse vrugtevlieg, Ceratitis rosa, volgens vrugtevliegvangste die dominante spesie in lietsjie boorde was. Proteienhidrolisaatlokmidde/valle se effektiwiteit as moniteringvalle vir Natalse vrugtevliee was so goed dat dit moontlik as alternatiewe beheermetode gebruik kan word. Proteienhidrolisaatlokmiddels blyk soveel meer effektief te wees as suiker dat laasgenoemde nie meer ‘n plek in vrugtevliegbeheer regverdig nie. Daar is weereens bevestig dat lokmiddeltoediening effektief is, maar dat effektiwiteit sat verhoog indien die behandelings vinniger as
‘n week op mekaar volg.

Powered by BetterDocs