Pg. 29 Klimaatsvereistes vir Lietsjies

Die lietsjieboom het sy oorsprong in die suide van China waar die klimaat subtropies is. Die somertemperature in hierdie
gebied is hoog, terwyl wintertemperature bo vriespunt bly.

Aangesien lae temperature, gepaardgaande met ‘n droe periode gedurende die winter, noodsaaklik is om die nodige
fisiologiese veranderings vir blomstimulering te laat plaasvind, dra lietsjiebome baie swak in tropiese gebiede. Waar die somer en wintertemperature min verskil, sal die borne baie goed groei, maar selde blom en beperkte hoeveelhede vrugte dra.

Powered by BetterDocs