Pg 23 Klimaatsvereistes vir lietsjies

Die lietsjie is die beste aangepas by ‘n subtropiese klimaat. Die boom het sy oorsprong in die suide van Sjina waar die klimaat subtropies is. Die somertemperatuur in hierdie gebied is hoog, terwyl wintertemperature bo vriespunt bly.

Lietsjiebome dra baie swak in tropiese gebiede, aangesien lae temperature gedurende die winter nodig is
om die nodige fisiologiese veranderings vir blomstimulering te laat plaasvind. In tropiese gebiede, waar die somer- en wintertemperature min verskil, sal die borne baie goed groei, maar slegs af en toe blom en vrugte in beperkte hoeveelhede dra.

Powered by BetterDocs