Pg. 34-35 Snoei van Lietsjiebome

Lietsjiebome wat van luginleers gekweek word, is van nature geneig om baie sytakke te vorm. Groot skade kan aangerig word deur sytakke wat breek tydens sterk winde en storms. Borne kan so erg beskadig word dat hulle verwyder moet word, terwyl bome tot 50% van hulle dratakke kan verloor met ‘n gevolglike oesverlies van tot 30%. Bome kan vervang word, maar dit sal ongeveer tien jaar duur voordat hulle weer dieselfde produksie sal lewer. Dit is dus baie duidelik
dat sodanige skade ‘n langtermynverlies beteken. As hierdie verliese bymekaar gereken word, word die effek van die
gebrek aan snoei, en veral aanvanklike vormsnoei van die jong boompie, baie duidelik. Alhoewel lietsjieprodusente nooit
werklik lietsjiebome gesnoei het nie, is dit duidelik dat snoei-probleme soos takke wat breek en borne wat mekaar verdring, kan voorkom.

Omdat die lietsjieboom relatief vinnig groei en gou groot word, moet boomgrootte beheer word. Hoedigtheidsaanplantings kan optimum opbrengste lewer, maar dan moet boomgrootte terselfdertyd beheer word.
Die boom moet groei en ontwikkel totdat alle beskikbare ruimte in ‘n board beslaan is, met net genoeg bewerkingsruimte ·tussen die rye. Daarna moet boomgrootte beheer word sodat dit nie nodig is om later alternatiewe bome te verwyder nie.

Alhoewel ‘n lietsjieboom inherent bros hout het en maklik skeur of breek, is daar tog ander faktore wat veroorsaak dat die takke breek, nl:

  • Te veel takke wat op een plek vertak.
  • Raamtakke wat net bo die grondoppervlak vertak.
  • Raamtakke wat met te skerp hoeke uit die hoofstam vertak ( < 45° ).
  • Borne wat te dig groei (te veel takke en blare veroorsaak so ‘n groot gewig op die mik dat dit maklik breek omdat lugdeurvloei beperk word).
  • Hoofstamme wat met ‘n skerp “V” vertak, skeur maklik in die helfte en die wortelstelsel word dan beskadig.


Aangesien hierdie faktore reggestel kan word met korrekte snoei-prosedures kan oesverliese vanwee gebreekte takke dus drasties verlaag word.

Daar is verskeie tipes snoei wat toegepas moet word: Vormsnoei word toegepas vir ‘n behoorlike raamwerk by jong boompies. Selektiewe drataksnoei kan toegepas word by borne wat reeds vrugte dra om boomgrootte te beheer. Verjonging en korrektiewe snoei kan gedoen word by groot volwasse borne.

Powered by BetterDocs