Pg. 40 Seisoengids vir Lietsjieverbouing

Die tydige vooruitbeplanning van al die take wat in die board gedoen moet word, is noodsaaklik. Die doel van hierdie seisoengids is om die produsent in staat le stel om vooruit te beplan en al die nodige voorbereidings te tref om die spesifieke take op die regte tye uit te voer. Hierdie vereenvoudigde seisoengids gee ‘n aanduiding van elke taak wat gedurende ‘n sekere periode aandag moet geniet. Dit moet gebruik word saam met die voorskrifte wat volledig in die onderskeie bladskrifte uiteengesit word. Tye mag tot ‘n mate verskil in die verskillende klimaatsgebiede waar lietsjies verbou word.

Powered by BetterDocs