Pg. 20-21 Proefresultate met triflumuron vir die beheer van die lietsjiemot

Die lietsjiemot, Cryptophlebia peltastica, is ‘n belangrike plaag van lietsjievrugte. Tot dusver is geen plaagdoders teen die plaag aangewend nie en is papiersakke gebruik om die vrugte te beskerm. In hierdie artikel word die resultate van ‘n
bespuitingsproef met triflumuron (‘n kitiensintese-inhibeerder) op lietsjies uiteengesit. Verskillende dosisse, nl 15 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml en 2×15 ml/100l water is beproef. Onge veer 28l spuitmengsel is met ‘n hoevolume spuitmasjien en kart spuitgewere op die buitenste lower toegedien. Met oestyd is die vrugte vir sewe dae geberg en daarna vir lietsjiemotbesmetting ondersoek. Die resultate het getoon dat al die triflumuron-behandelings goeie beheer gegee het van O tot 0,6 persent besmetting, terwyl 8 persent besmetting by die kontrole voorgekom het. Residu-resultate word nog afgewag.

Powered by BetterDocs