Pg. 36 Basboorders by Lietsjiebome

Die basboordermot, Salagena sp se larwes vreet die bas en hout van lewende bome. Die insek is waargeneem by lietsjieaanplantings op sowel jong as ou bome. Besmette bome gaan nie dood nie, maar enkele takke kan terugsterf as gevolg van ringelering deur die larwes. Hierdie larwes is ook op pekanneutbome waargeneem, veral op jong borne en oorgewerkte bome waar jong nuwe lote straf aangetas word.

Die wyfie le ongeveer 270 roomkleurige eiers in groepies op die bas van takke. ‘n Paar weke na eierlegging, wanneer die jong larwe uitbroei, vreet hulle aan die bas en boor later in die harde hout in. lndringing vind gewoonlik by vertakkings plaas en kan by takke van enige dikte voorkom. Die gate in die takke wat as skuilplek vir die larwes dien, is ongeveer 70 mm lank en sowat 5 mm in deursnee, wanneer die larwes hulle maksimum grootte bereik. Die larwes is donkerbruin, effens harig en word ongeveer 30 mm lank.

Vreetmerke op die bas word bedek deur die larwe se uitskeidings wat met spindrade aanmekaar geheg is, op so ‘n wyse dat die larwe vryelik daaronder kan beweeg. Namate die larwe voed, word hierdie “huis” van spindrade en uitskeiding groter gebou en kan dit rondom ‘n tak aangetref word. In so ‘n geval word die tak geringeleer en kan dit terugsterf.

Papievorming vind in die gat plaas met die kop in die rigting van die opening. Wanneer die papie gereed is om uit te broei (November tot Januarie), beweeg dit tot in die opening, sodat die mot dan daarvandaan ontsnap. Papiedoppe kan dikwels in die opening gesien word.

Powered by BetterDocs