Pg. 21-22 Die na-oesbehandeling van Madraslietsjies

Madraslietsjies is veral vatbaar vir na-oesbederf na berging, soos verskeping na die buiteland. Die gewone kommersiele SO2 -beroking is nie voldoende om bederf by hierdie vrugte tot ‘n aanvaarbare vlak te verlaag nie, al word die vrugte ook in plastieksakkies verpak. ‘n Prochloras-doop gee betekenisvol ‘n beter beheer van na-oeswamgroei, wanneer die vrugte eers berook, dan met Prochloras behandel en daarna in Everfresh-plastieksakkies verpak en geberg is.

Die gehalte van Madraslietsjies na berging soos tydens see-uitvoere, is onbevredigend. Dit wil in hierdie stadium voorkom asof hierdie vrugte moeilik suksesvol per boot na die buiteland uitgevoer sal kan word.

Hierteenoor vertoon Mauritiuslietsjies uitstekende houvermoe tydens berging.

Powered by BetterDocs