Pg. 35 Die Effek van Lae pH-Oplossing na SO2-Behandeling op Skilkleur, Vrugbederf en Swael-Residuvlakke in die Vrugvleis van Lietsjievrugte na Koelverberging

Lietsiievrugte van beide die HLH Mauritius- en Red McLean-kultivars (Madras), is na SO2behandeling gedoop in lae pH-oplossings van 0,25, 0,5 en 1 persent sitroensuur, soutsuur (HGI) en salpetersuur (HNO3). Uitwendige skilkleur na ‘n 30-dae-koelbergingsperiode by 2°C was by al die behandefings beter as die van vrugte wat net met SO2 behandel is. ‘n Vol roof kleur is verkry by die Madras-kultivar wat met HG/ behandel is. Geen probleme is ondervind met vrugbederf nie en by al die behandelings is 100 persent beheer verkry. Swael-residuvlakke in die vrugvleis was by die meeste behandelings laer as die vereiste 10 dpm. ‘n Onverklaarbare 219, 11 dpm het by die 1 persent HNO3-behandeling in HLH Mauritius-vrugte voorgekom. Geen onaanvaarbare smake/na-smake is waargeneem by enige van die behandelings nie.

Powered by BetterDocs