Pg. 33 Bemesting van Lietsjies

Jong uitgeplante lietsjiebome moet nie te gou bemes word nie, maar eers goed gevestig wees en sterk begin groei voordat enige bemestingstoedienings gemaak word, verkieslik na ongeveer een jaar. Bemestingstowwe moet onder geen omstandighede teenaan die stam van die jong borne toegedien word nie.

Powered by BetterDocs