Pg. 3-7 Die bemarking van lietsjies op die plaaslike Nasionale Varsproduktemarke

Grafieke en tabelle word gebruik om marktendense oar die afgelope sewe jaar te illustreer. Die invloed van seisoenduurte, vrugkwaliteit, konkurrente produkte, ooraanbod en lae produksie op markpryse word bespreek.

Powered by BetterDocs