Pg 26 Bemesting van Lietsjies

Dit is belangrik dat jong, uitgeplante borne nie te gou bemes word nie. Hulle moet eers goed gevestig wees en sterk begin groei voordat enige toedienings gemaak behoort te word, verkieslik na ongeveer een jaar. Bemestingstowwe moet onder geen omstandighede teenaan die stam van die jong borne toegedien
word nie.

Kunsmis moet egalig ongeveer 0,2 m van die stam tot ongeveer 0,5 m buite die drup van die boom gestrooi word. Aangesien die lietsjieboom baie gevoelig vir wortelbeskadiging is, moet bemesting net voor ‘n ligte, beheerde besproeiing toegedien word. Dit is nie wenslik dat bemestingstowwe ingewerk word nie.

Powered by BetterDocs