Pg. 22-24 Die effek van SO2 – behandeling op na-oesbederfontwikkeling by lietjies

Alhoewel ‘n groot gedeelte van die Suid-Afrikaanse lietsjieoes voordelig plaaslik bemark kan word, is uitvoere die uiteindelike mikpuntvan die meeste produsente. Uitstekende pryse wat oorsee behaal is, het luguitvoere ‘n geriume tyd geregverdig, maar namate die uitvoervplumes groei, is produsente al hoe m·eer op verskeping aangewese. Die lietsjie is egter ‘n hoogs bederfbare produk – veral onder vogtige toestande soos tydens verskeping ondervind word – en tot 100 persent van ‘n besending kan maklik onbemarkbaar wees na aankoms, as gevolg van na-oesbederf. Hierdie ondersoek
is gevolglik onderneem om maniere te vind waarvolgens na-oesbederf beheer kan word, tydens en na verskeping na die buiteland.

Powered by BetterDocs