Pg. 11-12 Vrugkwaliteit en Rypheid van Lietsjies

Om lietsjies van ‘n hoe gehalte te produseer is dit noodsaaklik dat kennis geneem word van die groeistad ia van die vrug en data lie bewerkingspraktyke daarby aangepas word.

Powered by BetterDocs