Pg. 56-59 Bestuiwingstegnieke vir die Produksie van Gerigte Kruisings by Lietsjies (Litchi chinesis Sonn)

Geleenthede bestaan vir die ontwikkeling van nuwe, verbeterde lietsjiekultivars deur gebruik te maak van gekontroleerde kruisbestuiwing. Voordelige eienskappe van indiwiduele kultivars kan sodoende gekombineer word in die geteelde nageslag. Metodes om gerigte/gekontroleerde kruisings te verkry, is gedurende die blomperiode van 1994 in die plaaslike lietsjieteelprogram gebruik. Skadunethokke met bye, die gebruik van ‘n stuifmeelbediener en handbestuiwings is op die proef gestel. ‘n Totaal van 921 sade afkosmtig van hierdie gekontroleerde kruisings is in ‘n kwekery gevestig. lso-ensiemtoetse sat aangewend word om kruising te bevestig.

Powered by BetterDocs