Pg. 29-30 Alternatiewe Verpakkingsmetodes vir See-Uitvoer van Lietsjies om SO2-Behandeling te Vervang

Mauritius- en Madras-lietsjies kon, gedurende die droee 1991/92-seisoen, baie suksesvot uitgevoer word sander die gebruik van ‘n SO2-behandeling. Verpakking in punnets bedek met vitafilm het vrugte gelewer met ‘n goeie kleur en smaak en feitlik vry van verbruining en bederf. Sodra die vitafitm egter verwyder is, het verbruining dadelik ingetree.
In die gevat van verpakking in 10 persent SO2 in N2 was die vrugtevoorkoms ook baie goed. Die smaak was egter heeltemat onaanvaarbaar. Met vakuumverpakking van Mauritius-vrugte is verbruining en bederf goed beheer. Smaak was egter nie heeltemal aanvaarbaar nie. Hierdie metode verg verdere ondersoek.

Powered by BetterDocs