Pg. 27-28 Botaniese Aspekte van die Lietsjie

Die lietsjieboom is immergroen en kan ‘n hoogte van tot 18 m bereik. Daar is na bewering borne in China wat 1 000 Jaar oud is en steeds vrugte dra. Die blare is saamgesteld, 240 tot 280 mm lank en bestaan uit vyf tot agt blaartjies. Die blaartjies is min of meer langwerpig lansetvormig en 120 tot 140 mm lank met ‘n wigvormige basis.

Powered by BetterDocs