Pg. 29-30 Die beheer van vrugtevlieë by lietsjies

Lietsjievrugte word gedurende die vrugrypwordingsfase deur twee vrugtevliegspesies aangeval, nl Mediterreense- en Natalse vrugtevliee. Hoewel vrugtevliegeiers dikwels op die vrugvlies by ‘n steekplek waargeneem word, vind ontwikkeling van die larwes selde plaas. Die meeste skade word aangerig deurdat gisting in die vrug by ‘n steekplek plaasvind en die skil kan laat bars. Dit lei tot sekondere bederf. Vrugtevliegskade moet voorkomend beheer word deur die aanwending van ‘n giflokaas, wat een of twee keer per week op ‘n gedeelte van elke boom gespuit word. Die hoeveelheid giflokaas kan varieer van 250 mf tot 1 f/boom en moet in groat druppels gespuit word. Die giflokaas bestaan uit ‘n mengsel van ‘n proteienhidrolisaat of suiker, ‘n insekdoder soos trichloorfon of merkaptotion en water. ‘n Tweede metode om die vrugte teen vrugtevliee te beskerm is om die vrugte na die Novembervrugval toe te maak met, lietsjiesakkies. Die uitroei van nuttelose gasheerplante soos die luisboom word aanbeveel. Die gebruik van lokvalletjies met sintetiese geslagsferomoon kan help om die bevolkingsopbou van vrugtevliee in boorde te bepaal.

Powered by BetterDocs