Pg. 33-34 Lae pH-Behandeling van Lietsjies om Skilkleur te Verbeter

Die smaak van lietsjies gedoop in flou HCl-oplossings is beinvloed, maar die vrugte was as aanvaarbaar beskou, behalwe in die geval van behandelings van 10 en 15 minute, waarna ‘n onaanvaarbare smaak opgemerk is. Geen verbruining of bederf het by enige HCl-behandelings voorgekom nie, behalwe in die geval van die 10 en 15 minute-blootstellings waar fitotoksisiteit voorgekom het. Verkleuring terug na ‘n helder rooi kleur, het suksesvol plaasgevind in feitlik a/le HGl-behandelings. Die twee-minute-behandeling blyk voldoende te wees om goeie kleur te verseker.

Powered by BetterDocs